TREN

Savunma Alt Sistemleri ve Tedarik Zinciri

 Savunma Alt Sistemleri ve Tedarik Zinciri

Dünya’da ve Türkiye’de hızla artan savunma harcamaları, teknoloji ve sanayi boyutunu da aynı oranda gelişmeye zorlamaktadır. Özellikle Savunma Sanayine ana platform üreten Orijinal Ekipman Üreticilerinin tedarik zincirlerini geliştirmesi ve güncellemesi onlar için hayati önem taşımaktadır. Diğer yandan ise tedarik zinciri halkasında bulunan, büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin, artan bu talepleri karşılamak için, her konuda atacakları adımları önceden bilmeleri ve şirketlerini bu yönde geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda SEDEC etkinliği süresince düzenlenecek olan konferans ve çalıştaylar, Dünyadaki ve Türkiye’deki son eğilimleri tedarik zincirindeki firmalara gösterme fırsatı sunmanın yanı sıra, Ana Platform üreticilerinin Satınalma uzmanları ile görüşme ve kabiliyetlerini sergileme imkânı sağlayacaktır.